Spis treści
  PRZEDMOWA
  Rozdział I  Sarny
  Rozdział II  Dacza Ługowaja
  Rozdział III  Nowonikolsk
  Rozdział IV  Briańsk
   Posłowie
   Odsyłacze
mapa nr 1
 Kierunki przesiedleń
mapa nr 2
 Okolice Sarn
mapa nr 3
 Okolice Daczy Ł.
mapa nr 4
 Okolice sowchozu "Krasnyj"
foto nr 1
 Na polowaniu w Łado
foto nr 2
 Hania Galicka
 
 Końcowa strona wspomnień
 
 Zdjęcia z dzieciństwa i lat młodości
 
 UZUPEŁNIENIE