FUNDAMENTOWANIE II (KB/TK) - ćw. projektowe w trzecim tygodniu


1 Tab.1.13 w skrypcie Fundamentowanie II. Przew.do projektowania. Tom II (W.Brząkała-red.), PWr., W-w 1990r. (alternatywnie można stosować współczynniki wz i wh wg Z.Wiłun, Zarys Geotechniki, WKŁ, W-wa 1982, str. 262)