Schemat blokowy: dokument:                    Instytut Budownictwa

linki PLEN

 

 Siedziba Instytutu:  

 Budynek C-7

 Plac Grunwaldzki 11,  

 50-377 Wrocław

 

 tel. (71) 320-23-65

 tel./fax : (71) 322-14-65  

e-mail: Inst.Bud@pwr.edu.pl


Zapytania Ofertowe należy kierować na adres e-mail: Inst.Bud@pwr.edu.pl  lub na adres do korespondencji.

 Adres do korespondencji:  

 

 Instytut Budownictwa

 Wybrzeże Wyspiańskiego 27

 50-370 Wrocław 


 

 

 Dyrektor

prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko

 Z-ca dyr. ds. Nauki i Nauczania

prof. dr hab. inż. Bronisław Gosowski

 Z-ca dyr. ds. Współpracy z Gospodarką

dr inż. Andrzej Kmita

 Z-ca dyr. ds. Organizacji i Promocji

dr inż. Andrzej Moczko